Polityka prywatności HARMANN POLSKA SP. Z O.O.

INFORMACJE PODSTAWOWE O RODO

Od 25.05.2018 wchodzi w życie RODO. To Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wbrew powszechnym opiniom i złowieszczym zapowiedziom RODO to bardzo czytelne i pożyteczne prawo, które robi porządek w administrowaniu i przetwarzaniu danych osobowych, ujednolicając zasady przetwarania danych dla całej UE. Dotoczy to również podmiotów spoza Uni, które gromadzą i przetwarają dane obywateli Uni.

Główne założenie RODO dostosowanie prawa do zmieniającego się świata, wszechobecnej cyfryzaji i wszechobecnego gromadzenia danych, o każdym z nas. RODO na marketerów gromadzących dane osobowe nakłada szereg nowych obowiązków, co nie oznacza, że zgody udzielone przed 25.05.2018r. tracą ważność.

 

CO POZOSTAJE NIEZMIENNE W STOSUNKU DO GIODO?

Po pierwsze, podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych pozostają takie jak dawniej.
Kupując w naszym sklepie internetowym, przesyłając nam drogą elektroniczną zamówienie, zapytanie ofertowe, prośbę o wycenę, prośbę o dobór urządzeń zawierasz z nami umowę na odległość i podajesz swoje dane osobowe. My przetwarzamy Twoje dane na potrzeby wykonania tej umowy. W tej kwestii RODO nie wnosi żadnych zmian. Nie potrzebujemy od Ciebie żadnych dodatkowych zgód, w stosunku to tych wyrażonych przed 25 maja 2018 roku. Kwestie te reguluje niezmieninie OWS i OWG Harmann.

Po drugie, RODO nie ogranicza działania dwóch od dawna obowiązujących ustaw tj. „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oraz „Ustawa Prawo Telekomunikacyjne”. Te przepisy nie przestają obowiązywać. Oznacza to, że nadal będzie potrzeba zgoda na przesyłanie informacji handlowej zgodnie z USUDEi nadal prawo telekomunikacyjne wymaga zgody na marketing bezpośredni za pomocą urządzeń końcowych.

 

CO SIĘ ZMIENIA?

W wielu wypadkach, zwłaszcza gdy administrator danych wykorzystuje je w celach znacznie szerszych niż podstawowe przetwaranie umów (handel danymi, profilowanie użytkowników, udostępnianie danych podmiotom trzecim itd.) RODO wymaga zgody bardziej kwalifikowanej, rozbudowanej i doprecyzowanej.
Każda zgoda na przetwaranie danych osobowych musi być jednoznaczna, konkretna, świadoma i dobrowolna. Ty jako osoba musisz wiedzieć na co się godzisz, kto, jak i w jakim celu będzie gromadził Twoje dane i w każdej chwili możesz zarządać usunięcia, edytowania, ograniczenia przetwarania Twoich danych.

Co ciekawe, „nowa” doprecyzowana zgoda na przetwarzanie danych do celów marketingowych wg RODO nie wymaga formy oświadczenia (np. checkbox). Zgodę taką możesz udzielić poprzez jakąś czynność o ile zostałeś czytelnie poinformowany (i można to na 100% stwierdzić), że ta czynność ta jest równoznaczna z udzieleniem zgodny (np. zapisanie się do czytelnie klauzulowanego newslettera)
Znane z GIODO oświadczenie pisemne „Wyrażam zgodę na: lista + checkbox” nie jest obowiązkowe, choć zapewne będzie wciąż stosowane gdyż zapewnia lepsze udokumentowanie udzielonych zgód.

Zgoda na przetwarzanie danych do celów markegingowych wg RODO musi być mocno doprecyzowana. Wyrażenie zgody nieświadomej np. dla firmy X i partnerów, bez określenia kim są Ci partnerzy nie jest zgodą wiążącą. Ma to zakończyć praktyki, w których udzielając zgodę na przetwarzanie danych np. szpitalowi mogłeś spodziewać się otrzymania super oferty wyprzedaży rocznika od pobliskiego dealera samochodowego. Z takimi praktykami RODO kończy definitywnie.

Nowością w RODO jest również zasada minimalizacji gromadzonych danych co do celu i niezbędnego zakresu. Innymi słowy podmiot powinien zbierać i przetwarzać jak najmniej danych, tylko tyle ile jest mu konieczne na cele, które określa w swojej polityce przetwarzania danych osobowych. Dotyczy to również czasu przetwarzania danych, który powinien być ograniczony do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu wykonania umowy, obowiązków narzuconych przez organy podatkowo-skarbowe, itp.

RODO wymaga również, aby podmiot zbierający dane zawarł umowy powierzenia danych z podmiotami, którymi współpracuje w ramach bieżącej działalności np. biura rachunkowe, firmy ID administrujące stronę itp.

POLITYKA GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W HARMANN POLSKA SP. Z O.O.

 

ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

Firma Harmann Polska Sp. z o.o. będąca administratorem Twoich danych osobowych, zgodnie a art. 13 Rozporządzenia RODO szczegółowo wyjaśnia w jaki sposób i w jakim celu gromadzimy dane osobowe, w jakim zakresie je przetwarzamy, komu je udostępniamy oraz jekie w związku z tym przysługują Ci prawa.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Harmann Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kokotowie, Kokotów 703, tel. 12 650 20 30
Wszelkie uwagi, pytania, wnioski w zakresie danych osobowych należy kierować na adres: iodo@harmann.pl

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Harmann Polska Sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji umów sprzedaży i dostawy produktów, realizacji działan serwisowych oraz realizacji działań marketingowych.

Przetwarzamy Twoje dane w następujacych celach:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO dla:

 • Do spełnienia zobowiązań wynikajacych z umowy
 • W celu ustalenia limitu kredytu kupieckiego
 • W celu potwierdzenia zamówienia
 • Do obsługa płatności
 • W celu wykonania dostawy zamówionych towarów i usług
 • Przeysłając adres i dane kontaktowe do dostawców usług logistycznych w celu realizacji dostwy towarów.
 • Udostępniając adres i dane kontaktowe serwisowi wewnętrznemu oraz zewnętrznym technikom serwisowym w celu świadczenia usług
 • Zapisując dane w systemie CRM firmy Harmann, w celu przygotowania oferty, prowadzenia ewidencji serwisowej, planowania i koordynowania akcji serwisowych, sprzedaży części zamiennych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO z uzasadnionym interesem do kultywowania naszych relacji biznesowych z marketingiem bezpośrednim:

 • W celu przekazywania istotnych informacji o zmianach i aktualizacjach produktowych, cenowych, biznesowych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR za Państwa zgodą:

 • Do przesyłania biuletynu (newslettera) naszej firmy.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • przetwarzamy Twoje dane tylko tak długo, jak są potrzebne do wypełnienia umowy i wygaśnięcia roszczeń z niej wynikających.
 • przechowujemy dane osobowe użytkownika na czas archiwizowania dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym obowiązków podatkowych i rachunkowych
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom
 • w ograniczonych w czasie celach statystycznych
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
 • do celów marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Jeśli poprosisz o usunięcie swoich danych, zrobimy to natychmiast, o ile nie będzie to sprzeczne z aktualnymi wymaganiami dotyczącymi przechowywania danych np. do celów podatkowo-skarbowych.

 

TWOJE PRAWA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z RODO masz pawo do:

 • Pełnej informacji o przetwarzaniu Twoich danych
 • Sprostowania lub usunięcie danych
 • Ograniczenia przetwarzania danych
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • Przeniesienia danych
 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 • Złożyć skargę do organu nadzorczego

 

ZAKRES GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ HARMANN POLSKA SP. Z O.O.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy obraz tego w jaki sposób przetwrzamy Twoje dane osobowe. Już na wstępie uspokajamy. Twoje dane są nie tylko bezpieczne ale również wykorzystwywane w sposób minimalny, niezbędny do prowadzenia przez nas normalnej działalności biznesowej. Nie handlujemy danymi, nie udostępniamy ich podmiotom trzecim, które zaleją Cię rzeką spamu, nie wykorzytujemy ich do prowadzenia nachalnego marketingu.
Twoje dane osobowe to wszelkie dane, z którymi można osobiście Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć poniżej.

Zbieranie informacji na stronach internetowych

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?

Dane zgromadzone na tej stronach internetowych www.harmann.pl oraz www.selectair.pl (program doboru online) są przetwarzane przez operatora strony.

Jak zbieramy Twoje dane?

Niektóre dane są gromadzone, gdy je nam udostępnisz. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym, dane rejestracyjne, które podajesz zakładając konta, zapisujac się do newslettera, wypełniając formularze.
Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Dane te to przede wszystkim dane techniczne, takie jak przeglądarka i system operacyjny, z których korzystasz lub kiedy uzyskałeś dostęp do strony. Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową. Szczegółowe informacje na ten temat poniżej.

Do czego używamy twoich danych?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i firmy. Inne dane mogą służyć do analizy sposobu korzystania z witryny przez odwiedzających. Dane kontaktowe, które udostępniłeś w profilu sklepu internetowego lub programu doboru służą do przetwarzania zamówień, przygotowywania ofert, świadczenia usług konsultacji technicznych, przekazywania Ci istotnych informacji w zakresie działalności biznesowej Harmann.

Jakie masz prawa dotyczące twoich danych?

Zawsze masz prawo żądać informacji o przechowywanych danych, ich pochodzeniu, odbiorcach i celu ich gromadzenia bez żadnych opłat. Masz również prawo żądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z adresu administratora danych, jeśli masz dalsze pytania dotyczące kwestii prywatności i ochrony danych. Możesz oczywiście złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych.

Analityka i narzędzia innych firm

Gdy odwiedzasz naszą stronę/y, mamy możliwość śledzenia Twojego zachowania na stronie. Dzieje się tak głównie za pomocą plików cookie i narzędzi analitycznych firm zewnętrznych. Analiza Twoich zachowań podczas surfowania jest zwykle anonimowa, tzn. nie będziemy w stanie zidentyfikować Cię z tych danych. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając pewnych narzędzi zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Ochrona danych

Ochronę Twoich danych osobowych traktujemy bardzo poważnie. Wszystkie mają status poufnych zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.
Wszelkie dane osobowe przechowujemy na zabezpieczonym serwerze podmiotów zewnetrznych zgodnie m.in. home.pl i OVH.

Należy pamiętać, że dane przesyłane za pośrednictwem Internetu (np. Za pośrednictwem wiadomości e-mail) mogą podlegać naruszeniom bezpieczeństwa. Całkowita ochrona twoich danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie twoich danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, mając na uwadze przyszły efekt. Nieformalny e-mail na adres iodo@harmann.pl, który zgłasza tę prośbę, jest wystarczający. Dane przetworzone przed otrzymaniem wniosku mogą nadal być legalnie przetwarzane.

Prawo do składania skarg u organów regulacyjnych
Jeżeli doszło do naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych, osoba, której to dotyczy, może wnieść skargę do właściwych organów regulacyjnych.

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy automatycznie dostarczonej do Ciebie lub strony trzeciej w standardowym formacie do odczytu maszynowego. Jeśli potrzebujesz bezpośredniego transferu danych do innej odpowiedzialnej strony, zostanie to zrobione tylko w zakresie technicznie wykonalnym.

Szyfrowanie SSL lub TLS
Ta strona w całości lub w części wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i do ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zapytania wysyłane do nas jako operator witryny. Możesz rozpoznać zaszyfrowane połączenie w linii adresowej przeglądarki, gdy zmieni się z "http: //" na "https: //", a ikona kłódki jest wyświetlana na pasku adresu przeglądarki.

Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie
Zgodnie z prawem, masz prawo do uzyskania w dowolnym momencie bezpłatnych informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia, odbiorcy i celu, dla którego zostały one przetworzone. Masz również prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z adresu podanego w naszym powiadomieniu prawnym, jeśli masz dalsze pytania na temat danych osobowych.

Sprzeciw wobec promocyjnych wiadomości e-mail
Niniejszym wyraźnie zabraniamy wykorzystywania danych kontaktowych publikowanych na tej stronie w związku z wymogami dotyczącymi ogłoszeń prawnych w witrynie w odniesieniu do wysyłania materiałów promocyjnych i informacyjnych, których wyraźnie nie zażądano. Operator strony zastrzega sobie prawo do podjęcia określonych działań prawnych, jeśli otrzyma niezamówione materiały reklamowe, takie jak spam e-mailowy.

 

GROMADZENIE DANYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Ciasteczka „cookies”
Nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookie. Pliki cookie nie szkodzą komputerowi i nie zawierają żadnych wirusów. Dzięki plikom cookie nasza strona jest bardziej przyjazna dla użytkownika, wydajniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane "pliki cookie sesji". Są one automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Inne pliki cookie pozostają w pamięci urządzenia, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie umożliwiają rozpoznanie przeglądarki podczas następnej wizyty na stronie.

Możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby informowała Cię o używaniu plików cookie, aby można było zdecydować, czy przyjmować lub odrzucać pliki cookie. Alternatywnie przeglądarka może być skonfigurowana tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookie pod pewnymi warunkami lub aby zawsze je odrzucać lub automatycznie usuwała pliki cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Pliki cookie, które są niezbędne do umożliwienia komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia pewnych funkcji, które chcesz wykorzystać (takich jak koszyk na zakupy) są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f .RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia zoptymalizowanej usługi bez błędów technicznych. Jeśli przechowywane są również inne pliki cookie (takie jak te wykorzystywane do analizy zachowania podczas surfowania), będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Formularz kontaktowy
Jeśli wyślesz nam pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, pobieramy dane wprowadzone w formularzu, w tym dane kontaktowe, które podasz, aby odpowiedzieć na twoje pytanie i wszelkie dalsze pytania. Nie udostępniamy tych informacji bez Twojej zgody.

Przetworzymy wszelkie dane, które wprowadzisz do formularza kontaktowego, wyłącznie za Twoją zgodą w ramach art. 6 (1) (a) RODO. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Nieformalny e-mail (iodo@harmann.pl), który zgłasza tę prośbę, jest wystarczający. Dane przetworzone przed otrzymaniem wniosku mogą nadal być legalnie przetwarzane.

Zachowamy dane podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym, dopóki nie poprosisz o ich usunięcie, nie cofniesz zgody na ich przechowywanie lub nie będzie już potrzebny cel przechowywania (np. Po wypełnieniu prośby). Obowiązujące przepisy ustawowe, szczególnie te dotyczące obowiązkowych okresów przechowywania danych, pozostają nienaruszone przez ten przepis.

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE, WTYCZKI I NARZĘDZIA

Wtyczki do Facebooka (przyciski Lubię i Dziel się)
Nasza strona internetowa zawiera wtyczki do sieci społecznościowej Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebook lub przycisku Lubię to na naszej stronie. Aby uzyskać przegląd wtyczek Facebooka, zobacz https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Gdy odwiedzasz naszą stronę, poprzez wtyczkę tworzone jest bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. Dzięki temu Facebook może otrzymywać informacje o odwiedzonych przez nas stronach z Twojego adresu IP. Jeśli klikniesz na "przycisk Lubię to" Facebook, gdy jesteś zalogowany na swoje konto na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszej strony z Twoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może kojarzyć wizyty w naszej witrynie z Twoim kontem użytkownika. Należy pamiętać, że jako operator tej witryny nie mamy wiedzy o treści danych przesyłanych do Facebooka ani o tym, w jaki sposób Facebook wykorzystuje te dane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz politykę prywatności Facebooka na https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook kojarzył Twoją wizytę w naszej witrynie z Twoim kontem na Facebooku, wyloguj się ze swojego konta na Facebooku.

Wtyczka do Twittera
Funkcje usługi Twitter zostały zintegrowane z naszą witryną i aplikacją. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Gdy korzystasz z Twittera i funkcji "Prześlij dalej", odwiedzane witryny są połączone z Twoim kontem na Twitterze i znane innym użytkownikom. W ten sposób dane zostaną również przesłane do Twittera. Zwracamy uwagę, że jako dostawca tych stron, nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Twittera. Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności serwisu Twitter, przejdź na stronę https://twitter.com/privacy.

Twoje preferencje prywatności na Twitterze można zmienić w ustawieniach konta na https://twitter.com/account/settings.

Wtyczka Instagrama
Nasza strona internetowa zawiera funkcje serwisu Instagram. Funkcje te są oferowane przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto na Instagramie, możesz kliknąć przycisk Instagram, aby połączyć zawartość naszych stron z Twoim profilem na Instagramie. Oznacza to, że Instagram może kojarzyć odwiedziny naszych stron z Twoim kontem użytkownika. Jako dostawca tej witryny wyraźnie zaznaczamy, że nie otrzymujemy żadnych informacji na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Instagram.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Polityka prywatności Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Wtyczka LinkedIn
Nasza strona korzysta z funkcji z sieci LinkedIn. Usługa jest świadczona przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Za każdym razem, gdy uzyskuje się dostęp do jednej z naszych stron zawierających funkcje LinkedIn, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany, że odwiedziłeś nasze strony internetowe ze swojego adresu IP. Jeśli używasz przycisku LinkedIn "Poleć" i jesteś zalogowany na koncie LinkedIn, LinkedIn może powiązać Twoją wizytę z naszą witryną z kontem użytkownika. Chcielibyśmy podkreślić, że jako dostawca tych stron nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez LinkedIn.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn na stronie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Youtube
Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek z serwisu YouTube obsługiwanych przez Google. Operatorem stron jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeśli odwiedzasz jedną z naszych stron z wtyczką YouTube, nawiązane jest połączenie z serwerami YouTube. Tutaj serwer YouTube jest informowany o tym, które strony odwiedziłeś.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, YouTube pozwala powiązać zachowanie przeglądania bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Youtube jest używany, aby nasza strona była atrakcyjna. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) (f) RODO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w deklaracji ochrony danych w serwisie YouTube pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Mapy Google
Ta strona korzysta z usługi mapowej Map Google za pośrednictwem interfejsu API. Jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Map Google ma na celu uatrakcyjnienie naszej witryny i ułatwienie lokalizacji wskazanych przez nas miejsc na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) (f) RODO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w deklaracji ochrony danych Google pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

ANALITYKA I REKLAMA

Google Analytics
Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych. Jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookie". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez Ciebie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 (1) (f) RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników, aby zoptymalizować zarówno witrynę internetową, jak i reklamę.

Anonimizacja IP
Uruchomiliśmy funkcję anonimizacji IP na tej stronie. Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w Unii Europejskiej lub innych stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przesłaniem go do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest wysyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Google użyje tych informacji w imieniu operatora tej strony internetowej w celu oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i korzystaniem z Internetu przez operatora strony. Adres IP przesłany przez twoją przeglądarkę jako część Google Analytics nie zostanie połączony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Zbieranie danych demograficznych przez Google Analytics
Ta strona korzysta z funkcji demograficznych Google Analytics. Pozwala to generować raporty zawierające stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań odwiedzających witrynę. Te dane pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach od Google i danych użytkowników zewnętrznych. Zebranych danych nie można przypisać do żadnej konkretnej osoby. Możesz wyłączyć tę funkcję w każdej chwili, dostosowując ustawienia reklam na swoim koncie Google lub możesz zabronić zbierania danych przez Google Analytics zgodnie z opisem w sekcji "Odmowa zbierania danych".

Wtyczka przeglądarki
Możesz zapobiec zapisywaniu tych plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Pragniemy jednak zaznaczyć, że może to oznaczać, że nie będziecie mogli cieszyć się pełną funkcjonalnością tej strony. Możesz również uniemożliwić przekazywanie danych generowanych przez pliki cookie dotyczące korzystania z witryny (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych
Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Plik cookie rezygnacji zostanie ustawiony, aby zapobiec gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt w tej witrynie: Wyłącz Google Analytics.

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics przetwarza dane użytkowników, znajdziesz w Polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

 

NEWSLETTER

Dane z newslettera
Jeśli chcesz otrzymywać nasz biuletyn, wymagamy podania poprawnego adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i zgadzasz się na otrzymywanie tego biuletynu. Żadne dodatkowe dane nie są gromadzone lub są zbierane tylko na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych tylko do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim.

Przetworzymy wszelkie dane, które wprowadzisz do formularza kontaktowego, wyłącznie za Twoją zgodą w ramach art. 6 (1) (a) RODO. Możesz cofnąć zgodę na przechowywanie swoich danych i adresu e-mail, a także ich wykorzystanie do wysyłania biuletynu w dowolnym momencie, np. poprzez link "wypisz się" w newsletterze. Dane przetworzone przed otrzymaniem wniosku mogą nadal być legalnie przetwarzane.

Dane podane podczas rejestracji do newslettera będą wykorzystywane do dystrybucji biuletynu do momentu anulowania subskrypcji, gdy dane zostaną usunięte. Dane, które przechowujemy dla innych celów (np. Adresy e-mail dla obszaru członków) pozostają nienaruszone.

 

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności może być w każdym czasie zmieniona przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania jej na stronie internetowej.

 

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK