SENSOVENTInteligentny system wentylacji mechanicznej dla budownictwa wielorodzinnego

 

Inteligentny system wentylacji

Naturalnym następstwem rozwoju budownictwa mieszkaniowego jest coraz większa świadomość inwestorów i uzasadniony wzrost oczekiwań dotyczących skutecznej i bezproblemowej wentylacji. System sensovent® uwzględnia szereg alternatywnych rozwiązań i narzędzi projektowych, umożliwiających wybór optymalnej koncepcji dostosowanej do potrzeb użytkowników, przepisów budowlanych, możliwości finansowych inwestora oraz ewentualnych ograniczeń np. architektonicznych. Oferowane rozwiązania zdefiniować można jako centralną wentylację mechaniczną-wywiewną z kompensacyjnym nawiewem grawitacyjnym. Wywiew realizowany jest z pomieszczeń kuchni lub aneksu kuchennego, łazienki, WC oraz garderoby. Powietrze świeże, doprowadzane jest bezpo­średnio do wszystkich pomieszczeń mieszkalnych, a także kuchni w przypadku gdy ta wyposażona jest w okno zewnętrzne. Alternatywne konfiguracje umożliwiają uzyskanie stałych strumieni powietrza (wg PN-B-03430-1983/Az3:2000) z okresową redukcją w nocy, lub realizację kryteriów wentylacji regulowanej wg zapotrzebowania (DCV).

 

certyfikowane (KOT - ITB) elementy składowe

cicha praca gwarancja spełnienia wymagań PN-B-02151

wspomagający projektowanie i konfigurację systemu program doboru

10 serii wentylatorów gotowych na każdy wariant montażu

regulacja DCV lub CAV

komplet dedykowanych akcesoriów: montażowe, elektryczne, regulacyjne i akustyczne

wyłącznie wentylatory z silnikiem EC

wysoka efektywność energetyczna zarówno w systemie DCV jak i CAV

wentylatory o niskim zużyciu energii elektrycznej

fachowa pomoc techniczna

 

Program doboru sensovent®

W ramach systemu sensovent® udostępniony zostaje również pionierski program doboru, wspomagający projektowanie i techniczną weryfikację instalacji krok po kroku. Dobór średnic, kratek wentylacyjnych, odpowiedniej ilości nawiewników czy najcichszego wentylatora dla każdego pionu, nie musi wiązać się z tworzeniem arkuszy kalkulacyjnych, wertowaniem broszur, katalogów, czy licznych charakterystyk. Wyróżnikiem projektu sensovent® jest intuicyjna aplikacja, z poziomu której udostępniono wszystkie istotne i co najważniejsze aktualne informacje techniczne. Program realizuje niezbędne i pracochłonne obliczenia, np. hydrauliczne lub akustyczne, oszczędzając czas i dając projektantowi swobodę edycji wytycznych na każdym etapie. Projektując z programem sensovent®, użytkownik otrzyma czytelne i transparentne karty doboru, których zawartość z powodzeniem traktować można jako załącznik i uzupełnienie sporządzanej specyfikacji technicznej.

 

Program sensovent® - udostępnia m.in. następującą funkcjonalność:

dobór i symulacje obliczeniowe dla komponentów: wentylator, podstawa dachowa, tłumik, kratka, nawiewnik,
automatyczny dobór akcesoriów towarzyszących,
wskazanie optymalnej i minimalnej średnicy pionu,
obliczenia hydrauliczne,
kalkulacja nastawy regulatora ciśnienia,
wyznaczenie poziomu ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu dla każdej kondygnacji,
weryfikacja dobranej ilości oraz rodzaju nawiewników,
obliczenia dla charakterystyki energetycznej budynku np. energii pomocniczej wentylatorów,
karty doboru PDF dla pionów lub kompletnych mieszkań,
generowanie zestawień urządzeń i akcesoriów (.pdf oraz .xls),
generowanie schematów rozwinięć (.dxf ).

 

 

Certyfikacja i wiarygodność deklarowanych parametrów

 

Wdrożenie każdego elementu systemu, poprzedzone jest licznymi analizami, normatywnymi badaniami i szczegółowymi obliczeniami. Własne laboratoria i opracowania, często uzupełniane są wiedzą i kompetencjami niezależnych jednostek zewnętrznych. W przypadku produktów, zagadnień czy parametrów szczególnej rangi technicznej, wybór pada najczęściej na wyższe uczelnie techniczne. Gwarancja jakości, zaplecza inżynierskiego i obiektywnego podejścia, przekłada się na rzetelność i transparentność parametrów prezentowanych w materiałach technicznych i udostępnianych programach doboru. Swój udział w wyznaczaniu lub weryfikacji parametrów mieszkaniowego systemu sensovent® mają m.in. :

Wydział Energetyki i Paliw, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej (w zakresie efektywności energetycznej systemu)
Instytut Techniki Budowlanej (na drodze przeprowadzanej Krajowej Oceny Technicznej)
Instytut Badawczy Oddział Techniki Cieplnej ITC w Łodzi

 

 

Zasada działania i elementy składowe

Centralne systemy sensovent® oparte są na pracy zbiorczego wentylatora wyciągowego, podłączonego do jednego lub kilku pionów wentylacji ogólnej mieszkań. Wywiew powietrza realizowany jest poprzez kratki wentylacyj­ne stałoprzepływowe lub higrosterowane. Nawiew kompensacyjny następuje poprzez nawiewniki okienne lub ścienne. Kontrola podciśnienia w kanale, zapewnia precyzyjne i płynne dostosowanie charakterystyki wentylatora i jego reakcję na takie czynniki jak: samoregulacja kratek i nawiewników, zmienność warunków atmosferycznych, czy ingerencje użytkowników. W przypadku wyboru wentylacji wg zapotrzebowania (DVC), wentylator EC wraz z modułem kontroli ciśnienia, stanowią konieczny element systemu. Ich połączenie z higrosterowanymi kratkami MILA HY+ zapewnia regulację lokalną, tj. wg indywidualnych warunków wewnętrznych, z jednoczesnym zachowaniem zalet i korzyści z systemów centralnych. Zastosowanie kratek ze stałym przepływem MILA A+ umożliwia wybór pomiędzy kontrolą podciśnienia, a prostym systemem, opartym na stałej charakterystyce wentylatora, precyzyjnie regulowanej w pełnym zakresie.

Wentylatory

Najważniejszym elementem każdego systemu centralnego jest wentylator. W systemowych rozwiązaniach sensovent® szczególną wagę przywiązano do rozwiązań konstrukcyjnych, materiału oraz jakości wykonania, a także normatywnych badań umożliwiających precyzyjne zilustrowanie parametrów w udostępnionych programach doboru.


System sensovent® uwzględnia wyłącznie wentylatory:


wyposażone w elektronicznie- komutowane silniki w technologii EC

regulowane płynnie (0-10V) w całym obszarze charakterystyki przepływowej

wykonane z materiałów zapewniających długą żywotność: wysokiej jakości tworzywa odpornego na promieniowanie UV oraz aluminium

szczegółowo zweryfikowane na znormalizowanych stanowiskach pod kątem współpracy z dedykowanymi regulatorami, zgodności z dyrektywami ErP, charakterystyk przepływowych, ener- getycznych (PN-EN ISO 5801), a także akustycznych (PN-EN ISO 5136, PN-EN ISO 3745 lub PN-EN ISO 3741)

stanowiące przemyślany monolit konstrukcyjny, bez zbędnych połączeń śrubowych i ryzykownych rozwiązań np. pod kątem przecieku wody opadowej

w standardzie wyposażone w regulatory

 Konstrukcja oraz warunki montażu pozwalają wyodrębnić 3 główne kategorie wentylatorów:

dachowe
- stanowiące zakończenie instalacji wentylacyjnej (wyrzutnie)

kanałowe - montowane w przestrzeniach nie narażonych na czynniki atmosferyczne

kanałowe zewnętrzne - wykonane w wersjach izolowanych termicznie i akustycznie

sensovent® to nie tylko wentylatory. To liczne akcesoria, elementy nawiewne i wyciągowe, które po połączeniu tworzą spójny system dopasowany do potrzeb i specyfiki inwestycji. Szeroki wybór asortymentu umożliwia wariantowe podejście do każdego projektu. W ostatecznej selekcji pomocne są szczegółowe porównania, wytyczne, czy indywidualne rysunki przygotowane przez dział techniczny.

 

Efektywność energetyczna systemu sensovent®

 

RAPORT

 

Miarą efektywności energetycznej systemu wentylacyjnego jest bez wątpienia jego wpływ na możliwość spełnienia przez budynek restrykcyjnych wymagań w zakresie wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EPH+W. Wartość ta, od dnia 31.12.2020r nie powinna przekraczać 65 kWh/m2/rok. Możliwości sensovent® w tym zakresie, potwierdzone zostały na drodze analizy wykonanej przez niezależnych ekspertów Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Raport wykonano dla przykładowego, reprezentatywnego budynku wielorodzinnego, spełniającego minimalne wymagania techniczne zgodne z WT2021. Budynek nie był wyposażony w alternatywne źródła energii. Uwzględniono dwie, wzorcowe konfiguracje systemu sensovent®:

Higrosterowany (regulacja DCV)
Stałoprzepływowy (regulacja CAV z obniżeniem nocnym)

Wyniki analizy dla reprezentatywnego budynku wykazały, że konfiguracje wzorcowe sensovent® umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań z zakresu EP w kluczowych pod względem dynamiki rozwoju budownictwa mieszkaniowego lokalizacjach. Warto podkreślić, że w przypadku systemu sensovent® wykazano zgodność w zakresie wskaźnika EP nie tylko w wariancie zmienno-przepływowym (DCV), ale również dla stałych strumieni, obniżanych okresowo zgodnie z PN. Podobne analizy i opracowania dotyczące konkurecyjnych systemów wskazują wyłącznie poglądowe możliwości z zakresu systemów higrosterowanych. Nie można ich uogólniać i przekładać na wersje stałoprzepływowe. Dla systemów firmy Harmann wymagane wartości EP osiągnięte zostaną w większości przypadków niezależnie od wybranego wariantu, stało-przepływowego (CAV) czy higrosterowanego (DCV).

 

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK