Automatyka i sterowanie

Automatyka i sterowanie

RA 010

Potencjometr umożliwiający nastawę wartości prędkości obrotowej silników wentylatorów A EC.

Automatyka i sterowanie

RA 010

Automatyka i sterowanie

GS

Wyłącznik serwisowy dla silników jedno lub trójfazowych (GS1 lub GS3). Maksymalne obciążenie 16A.

Automatyka i sterowanie

GS

Automatyka i sterowanie

S100

Automatyka i sterowanie

S100

Automatyka i sterowanie

G100

Automatyka i sterowanie

G100

Automatyka i sterowanie

CTP 010

Potencjometr umożliwiający nastawę wartości prędkościobrotowej wentylatorów wyposażonych w silniki komutowaneelektronicznie EC lub innych urządzeń wyposażonych w wejście0-10 VDC. Wbudowana dioda sygnalizuje podanie napięciasterującego na silnik. Potencjometr przeznaczony jest domontażu wewnątrz pomieszczeń. Niedopuszczalny jest montażna powierzchniach palnych. Stopień ochrony IP50.

Automatyka i sterowanie

CTP 010

Automatyka i sterowanie

GMT 3 (0-1-2-3)

Przełącznik biegów do jednofazowych silników (wentylatorów)wielobiegowych. Możliwość podłączenia dowolnej ilościurządzeń pod warunkiem nie przekraczania maksymalnegoprądu znamionowego 1.6A i maksymalnego obciążenia 400W (łączna moc urządzeń). Przełącznik przeznaczony jest domontażu wewnątrz pomieszczeń. Niedopuszczalny jest montażna powierzchniach palnych. Stopień ochrony IP50.

Automatyka i sterowanie

GMT 3 (0-1-2-3)

Automatyka i sterowanie

ETR

Tyrystorowy regulator prędkości obrotowej do silników(wentylatorów) jednofazowych. Możliwość podłączeniadowolnej ilości urządzeń pod warunkiem nie przekraczaniamaksymalnego prądu znamionowego 1,25A i maksymalnegoobciążenia 300W (łączna moc urządzeń). Regulator posiadawbudowany niewymienny bezpiecznik. Regulator przeznaczonyjest do montażu wewnątrz pomieszczeń. Niedopuszczalny jestmontaż na powierzchniach palnych. Stopień ochrony IP50.

Automatyka i sterowanie

ETR

Automatyka i sterowanie

AS

Wyłącznik serwisowy dla silników lub innych urządzeń elektrycznych o maksymalnym obciążeniu w zależności od modelu: 16A, 20A, 32A lub 50A. Stopień ochrony IP65 dla obudowy oraz IP30 dla mechanizmu. Dławnice w zestawie: 2 x M20 lub 2 x M25m w zależności od modelu (sprawdź instrukcję obsługi po więcej informacji). Możliwość założenia blokady zabezpieczającej przed niepowołanym załączeniem urządzenia w pozycji „OFF”. Maksymalne napięcie pracy 415 VAC.

Automatyka i sterowanie

AS

Automatyka i sterowanie

ITR

Elektroniczny regulator prędkości obrotowej do silników (wentylatorów) jednofazowych (230V, 50Hz). Możliwość podłączenia dowolnej ilości urządzeń pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego prądu znamionowego określonego dla regulatora.

Automatyka i sterowanie

ITR

Automatyka i sterowanie

ITRS

Elektroniczny regulator prędkości obrotowej do silników (wentylatorów) jednofazowych (230V, 50Hz) z wbudowanym zabezpieczeniem termicznym (dla wentylatorów posiadających wyprowadzenie końcówek czujnika temperatury poza obudowę silnika).

Automatyka i sterowanie

ITRS

Automatyka i sterowanie

SENSOFLOW EC

Mikroprocesorowy układ stabilizacji obrotów i podciśnienia w przewodzie wentylacyjnym SENSOFLOW EC Advance+, zaprojektowany do kontroli obrotów wentylatorów z silnikami komutowanymi elektronicznie EC lub silnikami asynchronicznymi (z napędem w postaci przemiennika częstotliwości)

Automatyka i sterowanie

SENSOFLOW EC

Automatyka i sterowanie

MTP 40

Potencjometr z przewodem o długości 10 cm, umożliwiający nastawę żądanej wartości prędkości obrotowej wentylatorów wyposażonych w silniki komutowane elektronicznie EC.

Automatyka i sterowanie

MTP 40

Automatyka i sterowanie

GT3 T

Uniwersalny, mikroprocesorowy sterownik obrotów z funkcją pracy wielostopniowej i programatorem czasowym, przeznaczony do zdalnej lub automatycznej zmiany obrotów wentylatorów wyposażonych w wejście sygnału analogowego 0-10V.

Automatyka i sterowanie

GT3 T

Automatyka i sterowanie

ETX

Tyrystorowy regulator prędkości obrotowej do silników (wentylatorów) jednofazowych. Możliwość podłączenia dowolnej ilości urządzeń pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego prądu znamionowego określonego dla regulatora.

Automatyka i sterowanie

ETX

Automatyka i sterowanie

SMT 3

Przełącznik biegów do jednofazowych silników (wentylatorów) dwubiegowych. Możliwość podłączenia dowolnej ilości urządzeń pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego prądu znamionowego określonego dla przełącznika (10A).

Automatyka i sterowanie

SMT 3

Automatyka i sterowanie

MTV-1/010

Potencjometr umożliwiający nastawę żądanej wartości prędkości obrotowej dla wentylatorów wyposażonych w silniki komutowane elektronicznie EC.

Automatyka i sterowanie

MTV-1/010

Automatyka i sterowanie

MTP 10

Potencjometr umożliwiający zdalną nastawę żądanej wartości prędkości obrotowej w regulatorach elektronicznych nie wyposażonych we wbudowane potencjometry (np. SIL1).

Automatyka i sterowanie

MTP 10

Automatyka i sterowanie

EVS

Elektroniczny regulator prędkości obrotowej do silników (wentylatorów) jednofazowych (230V, 50Hz) sterowany sygnałem 0-10Vdc lub 0-20mA.

Automatyka i sterowanie

EVS

Automatyka i sterowanie

EVSS

Elektroniczny regulator prędkości obrotowej do silników (wentylatorów) jednofazowych sterowany sygnałem 0-10Vdc lub 0-20mA.

Automatyka i sterowanie

EVSS

Automatyka i sterowanie

Seria-S

Wielofunkcyjne automatyczne regulatory prędkości obrotowej do jednofazowych (230V, 50Hz) silników urządzeń rotacyjnych (wentylatory, pompy) z programatorem czasowym. Obudowa wykonana z odpornego na uderzenia i promieniowanie UV tworzywa ABS.

Automatyka i sterowanie

Seria-S

Automatyka i sterowanie

ATR 1

Transformatorowy regulator prędkości obrotowej do jednofazowych (230V, 50Hz) silników urządzeń rotacyjnych (wentylatory, pompy) przeznaczony do zabudowy w szafach sterowniczych.

Automatyka i sterowanie

ATR 1

Automatyka i sterowanie

STR 1

Transformatorowy regulator prędkości obrotowej do jednofazowych (230V, 50Hz) silników urządzeń rotacyjnych (wentylatory, pompy). Obudowa wykonana z odpornego na uderzenia i promieniowanie UV tworzywa ABS lub blachy stalowej w kolorze białym.

Automatyka i sterowanie

STR 1

Automatyka i sterowanie

STRS 1

Transformatorowy regulator prędkości obrotowej do jednofazowych (230V, 50Hz) silników urządzeń rotacyjnych (wentylatory, pompy). Obudowa wykonana z odpornego na uderzenia i promieniowanie UV tworzywa ABS lub blachy stalowej w kolorze białym.

Automatyka i sterowanie

STRS 1

Automatyka i sterowanie

STRA 1

Transformatorowy pięciostopniowy regulator prędkości obrotowej do jednofazowych silników urządzeń rotacyjnych (wentylatory,pompy).

Automatyka i sterowanie

STRA 1

Automatyka i sterowanie

STVS 1

Transformatorowy pięciostopniowy regulator prędkości obrotowej do jednofazowych (230V, 50Hz) silników urządzeń rotacyjnych (wentylatory, pompy). Zmiana prędkości obrotowej regulowanego silnika odbywa się w oparciu o wartość podanego sygnału analogowego.

Automatyka i sterowanie

STVS 1

Automatyka i sterowanie

ST2R 1

Transformatorowy, dwustopniowy (wysokie/niskie) regulator prędkości obrotowej do jednofazowych (230V, 50Hz) silników urządzeń rotacyjnych (wentylatory,pompy) z zintegrowanym programatorem czasowym.

Automatyka i sterowanie

ST2R 1

Automatyka i sterowanie

SC2A 1

Transformatorowy, dwustopniowy (wysokie/niskie) regulator prędkości obrotowej do jednofazowych (230V, 50Hz) silników urządzeń rotacyjnych (wentylatory,pompy).

Automatyka i sterowanie

SC2A 1

Automatyka i sterowanie

ATR 4

Transformatorowy regulator prędkości obrotowej do trójfazowych (400V, 50Hz) silników urządzeń rotacyjnych (wentylatory, pompy) przeznaczony do zabudowy w szafach sterowniczych.

Automatyka i sterowanie

ATR 4

Automatyka i sterowanie

STR 4

Transformatorowy regulator prędkości obrotowej do trójfazowych (3~400V, 50Hz) silników urządzeń rotacyjnych (wentylatory, pompy).

Automatyka i sterowanie

STR 4

Automatyka i sterowanie

STRS 4

Transformatorowy regulator prędkości obrotowej do trójfazowych (400V, 50/60Hz) silników urządzeń rotacyjnych (wentylatory, pompy). Obudowa wykonana z odpornego na uderzenia i promieniowanie UV tworzywa ABS lub blachy stalowej w kolorze białym.

Automatyka i sterowanie

STRS 4

Automatyka i sterowanie

STRA 4

Transformatorowy pięciostopniowy regulator prędkości obrotowej do trójfazowych (400V, 50Hz) silników urządzeń rotacyjnych (wentylatory, pompy). Regulator wyposażony jest w automatyczny restart w przypadku czasowego braku zasilania.

Automatyka i sterowanie

STRA 4

Automatyka i sterowanie

STVS 4

Transformatorowy pięciostopniowy regulator prędkości obrotowej do trójfazowych (400V, 50Hz) silników urządzeń rotacyjnych (wentylatory, pompy). Zmiana prędkości obrotowej regulowanego silnika odbywa się w oparciu o wartość podanego sygnału analogowego.

Automatyka i sterowanie

STVS 4

Automatyka i sterowanie

ST2R 4

Transformatorowy, dwustopniowy (wysokie/niskie) regulator prędkości obrotowej do trójfazowych (400V, 50Hz) silników urządzeń rotacyjnych (wentylatory,pompy) z zintegrowanym programatorem czasowym.

Automatyka i sterowanie

ST2R 4

Automatyka i sterowanie

SC2A 4

Transformatorowy, dwustopniowy (wysokie/niskie) regulator prędkości obrotowej do trójfazowych (400V, 50Hz) silników urządzeń rotacyjnych (wentylatory,pompy). Regulator wyposażony jest w automatyczny restart w przypadku czasowego braku zasilania.

Automatyka i sterowanie

SC2A 4

Automatyka i sterowanie

H-STER

Układ sterowania wraz z panelem zdalnym przeznaczony do regulowania pracy central wentylacyjnych bez odzysku ciepła.

Automatyka i sterowanie

H-STER

Automatyka i sterowanie

EHC 1

Proporcjonalny mikroprocesorowy regulator przeznaczony do współpracy z elektrycznymi nagrzewnicami powietrza zasilanymi prądem jednofazowym oraz dwufazowym.

Automatyka i sterowanie

EHC 1

Automatyka i sterowanie

TJK10K

Kanałowy czujnik temperatury, wyposażony w termistor NTCK10 zapewniający doskonałą stabilność charakterystyki temperatury. Element pomiarowy zabudowany został w specjalnej tubie wykonanej z tworzywa.

Automatyka i sterowanie

TJK10K

Automatyka i sterowanie

TR5K

Pomieszczeniowy, zewnętrzny nastawnik wartości wiodącej temperatury, przeznaczony do współpracy z regulatorami elektrycznych nagrzewnic powietrza.

Automatyka i sterowanie

TR5K

Automatyka i sterowanie

TR5K10K

Pomieszczeniowy, zewnętrzny nastawnik wartości wiodącej temperatury, przeznaczony do współpracy z regulatorami elektrycznych nagrzewnic powietrza.

Automatyka i sterowanie

TR5K10K

Automatyka i sterowanie

EHC 15 / 15P

Sterownik z regulatorem proporcjonalnym przeznaczony do sterowania pracą nagrzewnic elektrycznych. Urządzenie posiada możliwość regulacji mocą nagrzewnicy do 15 kW.

Automatyka i sterowanie

EHC 15 / 15P

Automatyka i sterowanie

EHC 30 / 30P

Sterownik z regulatorem proporcjonalnym przeznaczony do sterowania pracą nagrzewnic elektrycznych. Urządzenie posiada możliwość regulacji mocą nagrzewnicy do 30 kW.

Automatyka i sterowanie

EHC 30 / 30P

Automatyka i sterowanie

EHC 3

Proporcjonalny regulator przeznaczony do współpracy z elektrycznymi nagrzewnicami powietrza zasilanymi prądem trójfazowym.

Automatyka i sterowanie

EHC 3

Automatyka i sterowanie

FLTSP

Pasywny kanałowy czujnik temperatury, wyposażony w platynowy element pomiarowy zapewniający doskonałą stabilność charakterystyki temperatury. Czujniki oparte są na pozytywnym współczynniku oporu temperatury.

Automatyka i sterowanie

FLTSP

Automatyka i sterowanie

ROTSP

Pasywny pomieszczeniowy czujnik temperatury, wyposażony w platynowy element pomiarowy zapewniający doskonałą stabilność charakterystyki temperatury.

Automatyka i sterowanie

ROTSP

Automatyka i sterowanie

TPE

Elektroniczny termostat pomieszczeniowy z wbudowanym czujnikiem temperatury, przeznaczony do sterowania ogrzewaniem lub chłodzeniem. Napięcie zasilania 1~230VAC (podtrzymanie pracy), obudowa natynkowa IP20, klasa izolacji II.

Automatyka i sterowanie

TPE

Automatyka i sterowanie

IMRT

Przemysłowy mechaniczny termostat pokojowy do stosowania w wymagającym (wilgotnym) środowisku.

Automatyka i sterowanie

IMRT

Automatyka i sterowanie

RHE

Elektroniczny pomieszczeniowy czujnik wilgotności względnej powietrza, wyposażony w bezpotencjałowy styk przełączający. Czujnik może sterować pracą jednofazowych (230V, 50Hz) urządzeń rotacyjnych np. wentylatory, pompy.

Automatyka i sterowanie

RHE

Automatyka i sterowanie

BDT

Panel zdalnego sterowania do współpracy z centralami wentylacyjnymi typu SL oraz automatyką central FG, oraz modułem stałego ciśnienia CON P1000.

Automatyka i sterowanie

BDT

Automatyka i sterowanie

CON P1000

Moduł kontroli stałego ciśnienia, pozwala na utrzymywanie stałej wartości ciśnienia w przewodach bez względu na występujące opory instalacji. Moduł wyposażony jest w: wbudowany czujnik ciśnienia z zakresem pracy od 50 do 1000Pa.

Automatyka i sterowanie

CON P1000

Automatyka i sterowanie

SPS

Wielozakresowy przetwornik o wysokiej czułości do pomiaru różnicy ciśnień powietrza lub innych niepalnych i nieagresywnych gazów. Przetwornik ten przekształca wartość odchyłki membrany silikonowej na wyjściowy sygnał elektryczny.

Automatyka i sterowanie

SPS

Automatyka i sterowanie

PSW

Presostat różnicowy z diafragmą silikonową. Przełączające styki bezpotencjałowe. Nastawę żądanego poziomu ciśnienia można wykonać za pomocą śrubokręta. Zalecany montaż pionowy.

Automatyka i sterowanie

PSW

Automatyka i sterowanie

VTR

Dodatkowy moduł czasowy do współpracy z wentylatorami jednofazowymi (230V, 50Hz), maksymalne natężenie prądu 1,5A.

Automatyka i sterowanie

VTR

Automatyka i sterowanie

SET

Wyłącznik z ochroną termiczną umożliwiający podłączenie wentylatorów posiadających wyprowadzenie końcówek termokontaktu poza obudowę silnika (na listwę).

Automatyka i sterowanie

SET

Automatyka i sterowanie

STDT

Wyłącznik z ochroną termiczną umożliwiający podłączenie wentylatorów posiadających wyprowadzenie końcówek termokontaktu poza obudowę silnika (na listwę).

Automatyka i sterowanie

STDT

Automatyka i sterowanie

iC5

Przemiennik częstotliwości o zasilaniu 1-fazowym 0,4 - 2,2kW, 230V z filtrem RFI klasy A. Posiada pamięć pięciu ostatnich błędów, automatyczny restart po awarii, potencjometr oraz możliwość monitorowania (DriveView).

Automatyka i sterowanie

iC5

Automatyka i sterowanie

M100

Przemiennik częstotliwości o zasilaniu 1-fazowym 0,4 - 2,2kW, 230V z wbudowanym filtrem EMC C2 oraz komunikacją Modbus RTU.  

Automatyka i sterowanie

M100

Automatyka i sterowanie

iG5A

Przemiennik częstotliwości o zasilaniu 3-fazowym 0,4 - 2,2kW, 400V z obudową IP20. Posiada pamięć pięciu ostatnich błędów, automatyczny restart po awarii, ochronę przed zwarciami doziemnymi oraz możliwość monitorowania (DriveView).

Automatyka i sterowanie

iG5A

Automatyka i sterowanie

ZB

Moduł zawierający styki pomocnicze przeznaczony do montażu i współpracy z przekaźnikami ochrony termicznej typu SET(E) / STDT(E). Umożliwia sygnalizację stanu wyłącznika silnikowego (alarm). Moduł zawiera jeden styk rozwierny oraz jeden styk zwierny.

Automatyka i sterowanie

ZB

Akcesoria

 

U-EK230E

Wyłącznik z ochroną termiczną dla silników w wersjach przeciwwybuchowych (Ex) przeznaczony do montażu poza strefą. Zabezpieczenie termiczne dla silników w wersji Ex wyposażonych w czujniki PTC.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK