centrala wentylacyjna

RECOMAX

 • podstawowe typoszeregi w 3 wariantach wykonania
 • obrotowy regeneracyjny wymiennik ciepła
 • sprawność do 85%
 • kompletny układ automatyki
 • łatwa obsługa, cicha i niezawodna praca

zapytaj o produkt umów się z handlowcem

Konstrukcja


Obudowa central RECOMAX wykonana jest w całości z podwójnej warstwy blachy stalowej, cynkowanej galwanicznie. Konstrukcja wykonana w technologii bezszkieletowej została zaizolowana termicznie i akustycznie wełną mineralną o grubości 40 mm, o wysokiej klasie gęstości wynoszącej 88 kg/m3, która efektywnie absorbuje niskie wartości częstotliwości dźwięku. Wewnętrzne opory przepływu są bardzo małe w porównaniu do szerokiego zakresu wydajności. Najwyższa staranność wykonania i wysoka jakość poszczególnych elementów pozwoliły maksymalnie ograniczyć zewnętrzne przecieki powietrza - centrala osiąga klasę szczelności L2(wg. DIN 1886).
W skład standardowego wyposażenia central wchodzą filtry panelowe klasy M5 na wlocie powietrza wyciąganego oraz F7 na wlocie powietrza świeżego, wymiennik obrotowy, energooszczędne silniki, automatyka sterująca wraz z dotykowym panelem zdalnego sterowania. Elementy grzejne/chłodzące mogą stanowić: nagrzewnica wodna, chłodnica wodna lub chłodnica freonowa typu DX-coil.
Centrale są łatwe w instalacji, przewody elektryczne posiadają końcówki wtykowe, dodatkowo, wszystkie elementy wewnętrzne można w prosty sposób zdemontować w celach serwisowych. Centrale w wykonaniu poziomym można montować na dachu przy użyciu opcjonalnej osłony dachowej. Centrale wykonane są w wersji prawej oraz w wersji lewej.

Napęd i sterowanie


Wszystkie modele central RECOMAX zasilanie są prądem trójfazowym 400V, 50Hz. Jako wyposażenie standardowe występuje kompletna automatyka sterująca pracą central w skład której wchodzą m.in.: zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe, czujnik temperatury powietrza nawiewanego oraz wyciąganego, presostaty monitorujące stan zabrudzenia filtrów, regulatory EC, wyłącznik serwisowy, panel zdalnego sterowania wraz z wbudowanym czujnikiem temperatury, zabezpieczenie termiczne silników elektrycznych, regulator nagrzewnicy wodnej, chłodnicy wodnej.

Wymiennik obrotowy


Najważniejszym elementem central typu RECOMAX jest regeneracyjny obrotowy wymiennik ciepła, którego sprawność odzysku w okresie całego roku wynosi do 85%. Wymiennik obrotowy nie wykazuje tendencji do szronienia i utrzymuje stałą wartość odzysku ciepła nawet przy temperaturach zewnętrznych poniżej -15°C. Dzięki temu całkowita roczna sprawność odzysku ciepła jest znacznie wyższa niż w najlepszych wymiennikach przeciwprądowych. Konstrukcja wymiennika w centrali RECOMAX umożliwia odzysk aż do 60% zawartości wilgoci z powietrza wywiewanego do powietrza nawiewanego. Wilgotność powietrza wewnętrznego nie ulega obniżeniu jak ma to miejsce w przypadku wymienników przeciwprądowych, dzięki czemu dodatkowe nawilżanie powietrza nie jest wymagane.
Konstrukcja central pozwala na szybkie i bezproblemowe zdemontowanie wymiennika, np. w celach serwisowych. Wyższa jest przy tym również sprawność, a także wydajność powietrza, przy jednocześnie relatywnie małych wymiarach gabarytowych samego wymiennika.

Filtr


Standardowo każda centrala wyposażona jest w filtry panelowe o dużej powierzchni adsorpcji zanieczyszczeń wykonane w klasie F7, zamontowane na wlocie powietrza świeżego, oraz w klasie M5 na wylocie powietrza zużytego z pomieszczenia. W celu kontroli stanu zabrudzenia filtrów zastosowano presostaty, które wchodzą w skład wyposażenia automatyki centrali. Przekroczenie wartości dopuszczalnych spowoduje wyświetlenie komunikatu informującego o konieczności wymiany filtrów.

Elementy grzejne/chłodzące


Centrala wyposażona jest w nagrzewnicę wodną dwurzędową, podłączenie zasilania znajduje się po stronie prawej lub lewej w zależności od wersji wykonania. W przypadku potrzeby zmniejszania temperatury powietrza w pomieszczeniu stosowane są dodatkowo oprócz nagrzewnicy wodnej także chłodnica wodna trzyrzędowa zasilana z sieci wody lodowej lub chłodnica freonowa trzyrzędowa typu DX-coil.

Termostaty sterujące ochroną przeciwzamrożeniową, oraz temperaturą nawiewu stanowią elementy wyposażenia automatyki, zawory do wody zasilającej oraz siłowniki do zaworów stanowią wyposażenie dodatkowe.

Zastosowanie


Centrale typu RECOMAX znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie jest niewystarczająca ilość miejsca do montażu dużych jednostek stojących. Kompaktowe jednostki pozwalają na zaoszczędzenie nawet 70% miejsca potrzebnego dla standardowej centrali sekcyjnej. Mogą pracować jako urządzenia służące do wentylacji budynków mieszkalnych, biurowych, przemysłowych i użyteczności publicznej, jak również w obiektach, gdzie wymagane jest zachowanie ścisłych wymagań odnośnie parametrów powietrza w pomieszczeniu i komfortu jak np. biura, sale konferencyjne, sklepy, klasy szkolne, itd. 

Dane techniczne

Centrale wentylacyjne z wymiennikiem obrotowym wyposażone w zintegrowaną nagrzewnicę wodną

Typ Q max
[m3/h]
Δp max
[Pa]
P max
[W]
U
[V]
I max
[A]
RPMmax
[1/min
L wA
[dB(A)]
L pA
[dB(A)]
m
[kg]
Wymiar przyłączy
[mm]
nr kat.
RECOMAX 1050 H/W P 1500 1040 761 400, 3~N 2,9 4620 60 53 206 500x200 14382200
RECOMAX 1050 H/W L 1500 1040 761 400, 3~N 2,9 4620 57 50 206 500x200 14465400
RECOMAX 1700 H/W P 2620 1230 1500 400, 3~N 3,3 3680 67 60 244 700x300 13873500
RECOMAX 1700 H/W L 2620 1230 1500 400, 3~N 3,3 3680 67 60 244 700x300 14175700
RECOMAX 2800 H/W P 3830 1350 2226  400, 3~N 3,4 3480 66 59 309,5 900x400  13905100
RECOMAX 2800 H/W L 3830 1350 2226  400, 3~N 3,4 3480 66 59 309,5 900x400  14005200
RECOMAX 4200 H/W P 6130 1025 2698  400, 3~N 4,1 2150 68 61 521 1000x500  13959200
RECOMAX 4200 H/W L 6130 1025 2698  400, 3~N 4,1 2150 68 61 521 1000x500  14208100
RECOMAX 7600 H/W P 10500 1380 5798  400, 3~N 8,7 2190 70 63 682 1200x600  14106100
RECOMAX 7600 H/W L 10500 1380 5798  400, 3~N 8,7 2190 70 63 682 1200x600  14322900
RECOMAX 12600 H/W P  14270 840 5880  400, 3~N 8,8 1330 -  - 1199 1400x710  14291400
RECOMAX 12600 H/W L  14270 840 5880  400, 3~N 8,8 1330 -  - 1199 1400x710  14348900
RECOMAX 1050 V/W L 1460 1020 758  400, 3~N  2,8 4600 63  56 201 500x200  14227000
RECOMAX 1700 V/W L 2690 1245 1600  400, 3~N  3,5 3710 60 53 244 600X250  14018900
RECOMAX 2800 V/W L 3760 1320 2265  400, 3~N  3,4 3480 66 59 362 850X250  13903300
RECOMAX 4200 V/W L 6100 1020 2720  400, 3~N 4 2150 70 63 552 1100X350  14153200

 

Centrale wentylacyjne z wymiennikiem obrotowym wyposażone w zintegrowaną nagrzewnicę wodną oraz chłodnicę wodną

Typ Q max
[m3/h]
Δp max
[Pa]
P max
[W]
U
[V]
I max
[A]
RPMmax
[1/min
L wA
[dB(A)]
L pA
[dB(A)]
m
[kg]
Wymiar przyłączy
[mm]
nr kat.
RECOMAX 1050 H/W/W P 1390 1010 760 400, 3~N 2,9 4620 60 53 206 500x200 14382400
RECOMAX 1050 H/W/W L 1390 1010 760 400, 3~N 2,9 4620 57 50 206 500x200 14466000
RECOMAX 1700 H/W/W P 2500 1230 1509 400, 3~N 3,4 3670 67 60 253,5 700x300 13875600
RECOMAX 1700 H/W/W L 2500 1230 1509 400, 3~N 3,4 3670 67 60 253,3 700x300 14175800
RECOMAX 2800 H/W/W P 3730 1290 2232 400, 3~N 3,4 3440 66 59 324 900x400 13905300
RECOMAX 2800 H/W/W L 3730 1290 2232 400, 3~N 3,4 3440 66 59 324 900x400 14005900
RECOMAX 4200 H/W/W P 5890 1025 2688 400, 3~N 4 2150 68 61 543 1000x500 13959800
RECOMAX 4200 H/W/W L 5890 1025 2688 400, 3~N 4 2150 68 61 543 1000x500 14208500
RECOMAX 7600 H/W/W P 10330 1380 5799 400, 3~N 8,7 2190 70 63 721 1200x600 14078000
RECOMAX 7600 H/W/W L 10330 1380 5799 400, 3~N 8,7 2190 70 63 721 1200x600 14323100
RECOMAX 12600 H/W/W P 13890 840 5892 400, 3~N 8,8 1330 - - 1270 1400x710 14291600
RECOMAX 12600 H/W/W L 13890 840 5892 400, 3~N 8,8 1330 - - 1270 1400x710 14349200

 

Centrale wentylacyjne z wymiennikiem obrotowym wyposażone w zintegrowaną nagrzewnicę wodną oraz chłodnicę freonową

Typ Q max
[m3/h]
Δp max
[Pa]
P max
[W]
U
[V]
I max
[A]
RPMmax
[1/min
L wA
[dB(A)]
L pA
[dB(A)]
m
[kg]
Wymiar przyłączy
[mm]
nr kat.
RECOMAX 1050 H/W/F P 1390 1010 760 400, 3~N 2,9 4600 60 53 211 500x200 14382700
RECOMAX 1050 H/W/F L 1390 1010 760 400, 3~N 2,9 4600 57 50 211 500x200 14466400
RECOMAX 1700 H/W/F P 2500 1230 1509 400, 3~N 3,4 3670 67 60 253,5 700x300 13981800
RECOMAX 1700 H/W/F L 2500 1230 1509 400, 3~N 3,4 3670 67 60 253,3 700x300 14176000
RECOMAX 2800 H/W/F P 3730 1290 2232 400, 3~N 3,4 3440 66 59 324 900x400 13983100
RECOMAX 2800 H/W/F L 3730 1290 2232 400, 3~N 3,4 3440 66 59 324 900x400 14249700
RECOMAX 4200 H/W/F P 5890 1025 2688 400, 3~N 4 2150 68 61 543 1000x500 13982600
RECOMAX 4200 H/W/F L 5890 1025 2688 400, 3~N 4 2150 68 61 543 1000x500 14208900
RECOMAX 7600 H/W/F P 10330 1380 5799 400, 3~N 8,7 2190 70 63 721 1200x600 14129600
RECOMAX 7600 H/W/F L 10330 1380 5799 400, 3~N 8,7 2190 70 63 721 1200x600 14323400
RECOMAX 12600 H/W/F P 13890 840 5892 400, 3~N 8,8 1330 - - 1277 1400x710 14293000
RECOMAX 12600 H/W/F L 13890 840 5892 400, 3~N 8,8 1330 - - 1277 1400x710 14350300

 

Centrale wentylacyjne z wymiennikiem obrotowym wyposażone w zintegrowaną chłodnicę freonową

Typ Q max
[m3/h]
Δp max
[Pa]
P max
[W]
U
[V]
I max
[A]
RPMmax
[1/min
L wA
[dB(A)]
L pA
[dB(A)]
m
[kg]
Wymiar przyłączy
[mm]
nr kat.
RECOMAX 1050 H/F P 1500 1040 761 400, 3~N 2,9 4620 60 53 206 500x200 14455700
RECOMAX 1050 H/F L 1500 1040 761 400, 3~N 2,9 4620 57 50 206 500x200 14466600
RECOMAX 1700 H/F P 2620 1230 1500 400, 3~N 3,3 3680 67 60 244 700x300 14500700
RECOMAX 1700 H/F L 2620 1230 1500 400, 3~N 3,3 3680 67 60 244 700x300 14519400
RECOMAX 2800 H/F P 3830 1350 2226 400, 3~N 3,4 3480 66 59 310 900x400 14421900
RECOMAX 2800 H/F L 3830 1350 2226 400, 3~N 3,4 3480 66 59 310 900x400 14448400
RECOMAX 4200 H/F P 6130 1025 2698 400, 3~N 4,1 2150 68 61 521 1000x500 14526200
RECOMAX 4200 H/F L 6130 1025 2698 400, 3~N 4,1 2150 68 61 521 1000x500 14534800
RECOMAX 7600 H/F P 10500 1380 2850 400, 3~N 4,4 2190 70 63 682 1200x600 14543400
RECOMAX 7600 H/F L 10500 1380 2850 400, 3~N 4,4 2190 70 63 682 1200x600 14550600
RECOMAX 12600 H/F P 14270 840 2864 400, 3~N 4,4 1330 - - 1199 1400x710 14483400
RECOMAX 12600 H/F L 14270 840 2864 400, 3~N 4,4 1330 - - 1199 1400x710 14494700

 

Charakterystyki pracy

 • RECOMAX 1050 H
 • RECOMAX 1050 V
 • RECOMAX 1700 H
 • RECOMAX 1700 V
 • RECOMAX 2800 H
 • RECOMAX 2800 V
 • RECOMAX 4200 H
 • RECOMAX 4200 V
 • RECOMAX 7600 H
 • RECOMAX 12600 H

Akcesoria

VS

złącze przeciwdrganiowe

STK

zawór kulowy

RD RECOMAX

osłona dachowa

MAK

przepustnica

SYS 01 / SYS 02

syfon kulowy

zapytaj o produkt umów się z handlowcem

Wróć

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK