aboutAir - rozpoczął się kolejny cykl szkoleń

Dnia 24 września w Hotelu Plaza w Warszawie rozpoczęliśmy kolejny cykl szkoleń panelu technicznego aboutAIR dedykowanego dla  inżynierów, techników, praktyków i pasjonatów wentylacji.

Panel techniczny aboutAIR otworzył Jarosław Przywecki - Dyrektor Handlowy, który po przywitaniu uczestników przedstawił strukturę firmy, asortyment oraz najważniejsze inwestycje zrealizowane z udziałem naszych produktów.
Pierwszy panel „Wentylacja bytowa w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym SENSOVENT I LIMODOR” poprowadził Kierownik Działu Technicznego Marcin Dąbrowski.
Kolejny panel „Wentylacja z odzyskiem ciepła w budownictwie mieszkaniowy jedno i wielorodzinnym REQURA” zaprezentował Mariusz Rajkowski Product Manager.
Po wspólnym lanchu Dagmara Kubas Product Manager zakończyła szkolenie blokiem „Wentylacja oddymiająca”.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczne zainteresowanie szkoleniem, wszystkie pozytywne komentarza a także za liczne dyskusję w czasie przerw kawowych.

Osoby zainetersowane kolejnymi szkoleniami aboutAIR zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie internetowej www.harmann.pl

aboutAIR- zakończył się pierwszy cykl spotkań

Dnia 10 czerwca w Hotelu Poznańskim zakończyło się ostatnie spotkanie pierwszego cyklu panelu technicznego aboutAIR skierowanego do inżynierów, techników, praktyków i pasjonatów wentylacji organizowanego przez Harmann Polska.

Szkolenie przeprowadziliśmy kolejno w Krakowie, Wrocławiu oraz Poznaniu.

Panel techniczny aboutAIR każdorazowo otwierał Jarosław Przywecki - Dyrektor Handlowy, który po przywitaniu uczestników przedstawił strukturę firmy, asortyment oraz najważniejsze inwestycje zrealizowane z udziałem naszych produktów.

Aktywnym zainteresowaniem cieszył się pierwszy panel poprowadzony przez Kierownika działu technicznego Marcina Dąbrowskiego „Wentylacja bytowa w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym SENSOVENT I LIMODOR”.

Kolejny panel „Wentylacja z odzyskiem ciepła w budownictwie mieszkaniowy jedno i wielorodzinnym REQURA” zaprezentował Mariusz Rajkowski Product Manager.

Po wspólnym lanchu Dagmara Kubas Product Manager zakończyła szkolenie blokiem „Wentylacja oddymiająca”.

Na szkoleniu nie tylko zaprezentowaliśmy nasze systemy wentylacji, problemy i zagadnienia z którymi na co dzień spotykamy się w naszej pracy, ale także przytoczyliśmy i objaśniliśmy najistotniejsze przepisy i normy takie jak:

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
  2. PN-B-03430:1983/Az3:2000, Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej-Wymagania.
  3. PN-B-03421:1978, Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.
  4. PN-B-02151-02:1987, Akustyka budowlana- Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach –Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
  5. PN-EN 12101-3, Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 3: Wymagania techniczne dotyczące wentylatorów oddymiających.
  6. Norma brytyjska BS 7346-7:2006, Components for Smoke and Heat Control. Systems. Code of practice on functional recommendations and calculation.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zainteresowanie szkoleniem, wszystkie pozytywne komentarza a także za liczne dyskusję w czasie przerw kawowych.
Na zakończenie panelu technicznego wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty, komplet materiałów dydaktycznych oraz upominek od firmy.
Osoby zainteresowane kolejnymi szkoleniami aboutAIR zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie internetowej www.harmann.pl.

aboutAIR- we Wrocławiu

AboutAIR - rozpoczął się pierwszy cykl szkoleń

21.05.2015 w Krakowie odbyło się pierwsze bezpłatne szkolenie panelu technicznego aboutAIR organizowane przez Harmann Polska Sp. z o.o.

Podczas panelu zostały poruszone tematy związane z wentylacją w budownictwie wielo i jednorodzinnym oraz tematyka oddymiania.

Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia.

Dziękujemy Państwu za miłe spotkanie i wszystkie pozytywne komentarze oraz już teraz zapraszamy na kolejne edycje panelu technicznego aboutAIR.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK